kalkulatory opłat

Kalkulator VAT

Podaj kwotę
Podana wyżej kwota jest kwotą

Wybierz wielkość stawki VAT dla podanej kwoty

Kalkulator opłat notarialnych

Przy sporządzaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu jest zależna od wartości przedmiotu transakcji.

Typ nieruchomości
Podaj cenę nieruchomości
Podaj prowizję agencji nieruchomości %

Kalkulator lokat

Kalkulator pozwala obliczyć odsetki od lokaty z uwzględnieniem kapitalizacji po upływie terminu oraz wylicza efektywne oprocentowanie lokaty.

Podaj kwotę lokaty
Podaj okres lokaty miesięcy
Podaj stopę procentową %
  
tworzenie stron www: sparro.pl